Aanvraag gewestwegbezetting

Elke bezetting van de openbare ruimte, tijdelijk of permanent, moet worden goedgekeurd door de wegbeheerder. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de hoofdassen beheerd door het Gewest (Brussel Mobiliteit), terwijl de overige wegen door de gemeenten worden beheerd. Gewestwegen zijn weergegeven in rood op de onderstaande kaart.
De diensten die vergunningen afgeven zijn afhankelijk van het soort bezetting. In veel gevallen is voorafgaande toestemming van de gemeente nodig, ook als het een gewestweg is.

Dit formulier betreft alleen de vergunningen op gewestwegen. Neem dan contact op met uw gemeentevoor andere machtigingen of documenten.

Gebruik voor aanvragen met betrekking tot bouwwerven het systeem Osiris (helpdesk). Ook aanvragen voor het plaatsen van containers, steigers of verhuizingen worden via dit systeem gedaan.

Als u problemen ondervindt bij het invullen van deze formulier, kunt u contact met ons opnemen via e-mail (mobiliteit@gob.brussels ) of per telefoon (0800 94 001).

Uw aanvraag
Uw contactgegevens
Datum(s)
Document(en) om bij het wegbezettingsaanvraag te voegen (optioneel)
Beschrijving* Bestand*Privacybeleid